Mercat Social

(…) Una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis, que funciona amb criteris democràtics, ecològics i solidaris en un territori determinat, i que està constituïda, tant per empreses socials com per consumidors individuals i col·lectius, com són ajuntaments,escoles, etc.

Garcia, Jordi (2002)
<<Objectiu: Mercat Social>> Nexe, num. 9

Els Mercat Social són xarxes d’intercanvi de béns i serveis entre consumidores, productores o estalviadores-inversores que, amb aquests intercanvis, aconsegueixen cobrir una part significativa de les seves necessitats en el paraigua de l’Economia Social i Solidària.

  • Prenent consciència en la satisfacció de les necessitats amb criteris de consum responsable.
  • Orientant el seu treball i la seva producció, cap a criteris de producció cooperativa i comercialització justa.
  • Aportant els seus estalvis en instruments de crèdit d’ESS, com poden ser les cooperatives de crèdit o serveis financers, les seccions de crèdit de les cooperatives agràries, les comunitats autofinançades o els bons solidaris.

Neixen amb l’objectiu de satisfer, en major o menor mesura, les necessitats de les membres de la xarxa i, de retruc, abandonar progressivament el cicle de consum del mercat capitalista.