Experiències locals:
El Maresme

Descobreix més iniciatives d’Economia Social i Solidària

Pam a Pam és una eina col·lectiva que mostra les iniciatives d’ESS d’arreu de Catalunya.

En el seu mapa es troben iniciatives que han estat entrevistades seguint un qüestionari de criteris de l’ESS. www.pamapam.org

Masoveria urbana: Can Fugarolas

Can Fugarolas ha esdevingut un espai d’emprenedoria i creativitat multidisciplinar que acull persones, col·lectius, associacions i cooperatives.
Neix arran de la signatura, l’any 2013, d’un contracte de lloguer d’aquest antic taller mecànic de 4.000 m2. Tres anys més tard, aquest lloguer va ser substituït per un contracte de masoveria urbana. El nou acord afavoreix la viabilitat i continuïtat dels projectes que acull, així com el naixement de nous. En comptes d’abonar un lloguer en efectiu, les seves promotores hauran de fer-se càrrec de les tasques de manteniment i rehabilitació de l’edifici.

www.canfugarolas.org/

Intercooperació: EcoMaresme

EcoMaresme es un clar exemple d’intercooperació: La base social del projecte la formen un gran nombre de productores agroecològiques del territori.
Tenen com a objectiu la producció i venda directa d’aliments certificats com a ecològics i fomentar la biodiversitat de flora i fauna, amb el cultiu de gran varietat de verdures i hortalisses. Així es crearan espais al voltant dels conreus que afavoriran l’assentament de fauna.

www.ecomaresme.cat/

Economia col·laborativa: Som Mobilitat

El primer projecte de Som Mobilitat ha estat la creació d’una flota compartida de cotxes elèctrics, de manera molt similar a com ho feien anys enrere les cooperatives agràries, que mancomunaven les seves eines de conreu.

En ser una cooperativa de consum sense afany de lucre, els beneficis es reinverteixen en el manteniment i incorporació de nous vehicles a la flota, tot i que també han sorgit altres fórmules, com per exemple l’acord amb administracions públiques i empreses privades per cedir els seus vehicles a la plataforma en horaris no laborals.
Tota la gestió de car-sharing es fa servir amb un software lliure creat per dues cooperatives europees.

www.sommobilitat.coop/