Què és l'Economia
Social i Solidària?

L’economia social i solidària té com a mitjà — i no com a fi — el desenvolupament de les persones i les comunitats en les seves diferents facetes: producció, finançament, comerç, consum, etc.

És un model d’organització que promou un altre sistema econòmic, partint d’uns valors diferents dels predominants a l’economia capitalista.

A l’economia tradicional, la rendibilitat es mesura en beneficis; a l’ESS, en canvi, el benefici no és merament econòmic i es mesura en termes de millora de la qualitat de la vida de la comunitat.

Carta de Principis de l’ESS

Els valors que es troben a l’ADN de l’ESS són la intercooperació, la solidaritat, l’equitat, la democràcia i la sostenibilitat ambiental.
Així consta en la Carta de Principis de l’ESS creada al maig de 2011 per la REAS (Red de Redes de Economia Alternativa y Solidaria)