Balanç Social

El Balanç social és una eina que defineix i mesura sis grans característiques que tota entitat hauria d’assolir per considerar-se socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental i social, així com la qualitat laboral i professional.

És una eina d’autoavaluació que permet a les entitats participants detectar els seus punts febles i visibilitzar-se com una entitat reconeguda públicament com a Economia Social i Solidària.

L’eina informàtica que recull les dades de les entitats participants permet obtenir una base estadística en relació als indicadors del balanç, amb el qual s’elabora anualment l’Informe de l’Estat del Mercat Social Català.

El Balanç Social i la contractació pública responsable

El Balanç Social esdevé una eina que fa efectiva la inclusió de criteris socials, ambientals i democràtics en els contractes públics. Alguns consistoris ja fan ús del balanç social a fi de fer un seguiment en la incorporació de clàusules socials en la contractació pública.